Döküman No
TBMYO.TL.0039
Yayın Tarihi
20.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

Kullanım Alanı : Elektronik Laboratuvarı                                            Sorumlu : Öğr. Gör. Şükrü KILIK

     

 

SIRA NO

TALİMATLAR

1

 Şebeke sigortalarını kontrol et

2

 Sinyal jeneratörüne enerji geliyor mu kontrol et

3

  Sinyal jeneratörünün güç düğmesine bas sistemi aç (ON konumuna al)

4

  Sinyal jeneratörünün ekranı açılıyor mu kontrol et

5

 Probları ve gerekli sinyal üretim düğmelerini kontrol et.

6

 Ölçüm yapılacak devre için  sinyal jeneratörünün ayar ve bağlantılarını kontrol et.

8

 Ölçümler sonrası prob bağlantılarını çıkar.

9

 Gerekli okumalar yapıldıktan sonra  sinyal jeneratörünü kapat(OFF konumuna al.