Doküman No
TBMYO.TL.0061
Yayın Tarihi
21.08.2019
Revizyon Tarihi
08.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1.Sorumlular 

2. Uygulama 

  1. Laboratuarda yangına karşı tedbir almak ve kontrollerini yapmak laboratuar sorumlusunun görevidir.
  2. Laboratuar içinde ve çevresinde yanıcı maddeler ile titizlik yapılamaz veya kontrollü bir şekilde yapılır.
  3. Laboratuarın elektrik donanımı ile ilgili arızalarda hemen önlem alınarak gerekli tamiratı en kısa zamanda yaptırılacaktır.
  4. Mesai bitiminde bütün elektrikli cihazların fişleri prizden çıkarılır.
  5. Yangını ilk gören personel hemen telefon ile itfaiyeye (110) haber verecektir.
  6. Yangın tüpü daima kullanıma hazır durumda bulundurulacaktır.

 

2.1.Yangın  Anında

  1. Yangını ilk gören kişi öncelikle bütün elektrik devrelerini  kapatarak yangın söndürme cihazı ile yangına ilk müdahaleyi yapacaktır.
  2. Eğer yangın müdahale edilemeyecek kadar büyük ise itfaiyeye haber verilir