Döküman No
TBMYO.TL.0061
Yayın Tarihi
21.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

               

Laboratuarda yangına karşı tedbir almak ve kontrollerini yapmak laboratuar sorumlusunun

görevidir.

Laboratuar içinde ve çevresinde yanıcı maddeler ile titizlik yapılamaz veya kontrollü bir

 şekilde yapılır.

Laboratuarın elektrik donanımı ile ilgili arızalarda hemen önlem alınarak gerekli tamiratı

en kısa zamanda yaptırılacaktır.

Mesai bitiminde bütün elektrikli cihazların fişleri prizden çıkarılır.

Yangını ilk gören personel hemen telefon ile itfaiyeye (110) haber verecektir.

Yangın tüpü daima kullanıma hazır durumda bulundurulacaktır.

 

YANGIN ANINDA

Yangını ilk gören kişi öncelikle bütün elektrik devrelerini  kapatarak yangın söndürme

 

cihazı ile yangına ilk müdahaleyi yapacaktır. Eğer yangın müdahale edilemeyecek kadar

 

büyük ise itfaiye ye haber verilir