Döküman No
TBMYO.TL.0049
Yayın Tarihi
20.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

Kullanım Alanı : Elektronik Lab.                                                              Sorumlu : Öğr. Gör. Şükrü KILIK

         

SIRA NO

TALİMATLAR

1

Enerji kablosunu bağlamadan üstünde deformasyon olup olmadığını kontrol et

2

Enerji kablosu sisteme bağlı mı kontrol et

3

( Power )Güç anahtarını açık konuma getir

4

Deney setinin sinyal lambaları yanıyor mu kontrol et

5

Deney bitiminde güç anahtarını kapat

6

Deney kablolarını sök

7

Enerji bağlantısını sök

8

Deney setini kutuya yerleştir ve kapat