Döküman No
TBMYO.TL.0041
Yayın Tarihi
20.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

Kullanım Alanı : PLC Laboratuvarı                                                        Sorumlu : Öğr. Gör. Yalçın KANAT

         

SIRA NO

TALİMATLAR

1

Set Kablo jakları ve bağlantılarının kontrolü

2

Set’e enerji geliyor mu kontrol et

3

Set sinyal lambalarının kontrolü, yanık varsa değişimi

4

Rölelerin kontrolü, arızalı varsa değişimi

5

Mikro Anahtarlar (Switchler) kontrolü

6

Normalde Açık ve Normade Kapalı tipte butonların kontrolü

7

24 volt Set üzerinden Voltmerelerin kontrolü

8

Voltmetre ile potansiyomtrelerin kontrolü

9

İşlemci üzerindeki bağlantı kopukluğu kontrolü

10

İşlemciye program yükleyip çalışıp çalışmadığının kontrolü

11

İşlemci üzerindeki Run led’i yeşil oldu mu kontrol et

12

 İşlemci ve set üzerindeki elemanlar yazılıma göre çalışıyor mu kontrol et