Doküman No
TBMYO.TL.0041
Yayın Tarihi
20.08.2019
Revizyon Tarihi
08.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1.Sorumlular

 Bu talimatın uygulanmasından Öğr. Gör. Yalçın KANAT sorumludur.

 

2.Uygulama

 1. Set Kablo jakları ve bağlantılarının kontrolü
 2. Set’e enerji geliyor mu kontrol et
 3. Set sinyal lambalarının kontrolü, yanık varsa değişimi
 4. Rölelerin kontrolü, arızalı varsa değişimi
 5. Mikro Anahtarlar (Switchler) kontrolü 
 6. Normalde Açık ve Normade Kapalı tipte butonların kontrolü
 7. 24 volt Set üzerinden Voltmerelerin kontrolü
 8. Voltmetre ile potansiyomtrelerin kontrolü
 9. İşlemci üzerindeki bağlantı kopukluğu kontrolü
 10. İşlemciye program yükleyip çalışıp çalışmadığının kontrolü
 11. İşlemci üzerindeki Run led’i yeşil oldu mu kontrol et
 12. İşlemci ve set üzerindeki elemanlar yazılıma göre çalışıyor mu kontrol et