Döküman No
TBMYO.TL.0087
Yayın Tarihi
22.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

Kullanım Alanı: Kimya Teknolojisi Laboratuvarı Sorumlu :Dr. Öğr. Üyesi Fatih YILMAZ                     

         

SIRA NO

TALİMATLAR

1

Cihazın üreticisi tarafından kullanıcılar için özel bir bakım işlemi önerilmemiştir

2

Cihazın içindeki numunelere ait kalıntılar cihaz kapatıldıktan ve soğuduktan sonra uzaklaştırılmalıdır

3

Cihazın dış yüzeyi nemli bir bezle temizlenebilir, organik çözücülerle yapılan temizleme işleminden sonra cihaz 1 saat süreyle kullanılmamalıdır.

4

Cihazın ön yüzey dokunmatik ekranına kesinlikle sıvı bulaştırılmamalıdır.

5

Cihazın çalışmasında herhangi bir anormal durumda yetkili servis çağrılmalıdır.

6

 

7

 

8

 

9

 

10