Doküman No
TBMYO.TL.0087
Yayın Tarihi
22.08.2019
Revizyon Tarihi
09.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1.Sorumlular

 Bu talimatın uygulanmasından Dr. Öğr. Üyesi Fatih YILMAZ sorumludur.

 

2.Uygulama

  1. Cihazın üreticisi tarafından kullanıcılar için özel bir bakım işlemi önerilmemiştir
  2. Cihazın içindeki numunelere ait kalıntılar cihaz kapatıldıktan ve soğuduktan sonra uzaklaştırılmalıdır
  3. Cihazın dış yüzeyi nemli bir bezle temizlenebilir, organik çözücülerle yapılan temizleme işleminden sonra cihaz 1 saat süreyle kullanılmamalıdır.
  4. Cihazın ön yüzey dokunmatik ekranına kesinlikle sıvı bulaştırılmamalıdır.
  5. Cihazın çalışmasında herhangi bir anormal durumda yetkili servis çağrılmalıdır.