Döküman No
TBMYO.TL.0008
Yayın Tarihi
19.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

Kullanım Alanı :  SU ÜRÜNLERİ  Bölümü Atölyesi/Laboratuvarı/Dersliği      Sorumlu :Tanju MUTLU.                           

         

SIRA NO

TALİMATLAR

1

Cihazın elektrod bakımı sürekli olarak yapılmalıdır. Elektrod kullanım öncesi ve sonrasında saf su ile yıkanmalı ve kurulanmalıdır.

2

Elektrodun solüsyonu kontrol edilmeli, bitmişse yenilenmelidir.

3

Elektrodun açıkta bırakılmaması sağlanmalıdır.

4

Ölçüm sonrası koruma çözeltisi içerisine daldırıldığından emin olunmalıdır.

5

Cam elektrod, ölçüm kabının kenarına veya referans elektroda kısaca hiç bir şeye değmemelidir.

6

Elektrottaki doygun potasyum klorür çözeltisi daima aynı düzeyde tutulmalıdır.

7

Ph metrenin elektrodu zaman zaman standart tampon çözeltilere karşı ayarlanmalıdır.

8

Ölçümlerde çözeltinin kirlenmesinden korumak amacıyla her çözeltinin değişiminden sonra elektrot ve termometre saf su ile yıkanmalı ve kurulama kağıdı ile kurulanmalıdır

9

Çalışma bittikten sonra pH elektrodu ve sıcaklık probu ucunu destile su ile temizleyin, kurulayın ve Ph elektrodu, elektrolit çözeltisi (KCl) içerisinde dik konumda muhafaza ediniz.

10

 

11

 

12