Doküman No
TBMYO.TL.0008
Yayın Tarihi
19.08.2019
Revizyon Tarihi
02.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1. Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Tanju MUTLU sorumludur.

 

2.Uygulama

  1. Cihazın elektrod bakımı sürekli olarak yapılmalıdır. Elektrod kullanım öncesi ve sonrasında saf su ile yıkanmalı ve kurulanmalıdır.
  2. Elektrodun solüsyonu kontrol edilmeli, bitmişse yenilenmelidir.
  3. Elektrodun açıkta bırakılmaması sağlanmalıdır.
  4. Ölçüm sonrası koruma çözeltisi içerisine daldırıldığından emin olunmalıdır.
  5. Cam elektrod, ölçüm kabının kenarına veya referans elektroda kısaca hiç bir şeye değmemelidir.
  6. Elektrottaki doygun potasyum klorür çözeltisi daima aynı düzeyde tutulmalıdır.
  7. Ph metrenin elektrodu zaman zaman standart tampon çözeltilere karşı ayarlanmalıdır.
  8. Ölçümlerde çözeltinin kirlenmesinden korumak amacıyla her çözeltinin değişiminden sonra elektrot ve termometre saf su ile yıkanmalı ve kurulama kağıdı ile kurulanmalıdır
  9. Çalışma bittikten sonra pH elektrodu ve sıcaklık probu ucunu destile su ile temizleyin, kurulayın ve Ph elektrodu, elektrolit çözeltisi (KCl) içerisinde dik konumda muhafaza ediniz.