Döküman No
TBMYO.TL.0117
Yayın Tarihi
22.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1. Kaynak makinesini yanıcı, yakıcı malzemelerin yanına, yakınına, üstüne, üzerine kurarak çalışma

yapmayın.

2. Makinenin hava alma deliklerini kapatmayın.

3. Uzun süreli çalışma, makinenin ısınmasına ve sonucunda arızaya sebep olabilir, bu sebeple uygun

aralıklarla makinenin soğumasına izin verin.

4. Makinenin hareketli parçalarına dokunmayın.

5. Hiçbir şekilde kapak, panel ve koruyucuyu çıkarmayın.

6. Makinenin herhangi bir şekilde arıza yapması durumunda mekanik bakım bölümüne haber verin.

7. Çalışma esnasında kaynakçı maskesi, eldiven, yanmaya mukavim emniyet giysisi ve işin özelliğine

göre tarafınıza verilen kişisel koruyucu donanımları mutlak surette kullanınız.

8. Çalışmaya başlamadan önce elektrik bağlantısını kontrol edin. Aşınmış, yıpranmış kablo var ise

elektrik ekibine haber verin.

9. Kaynak sırasında kesinlikle boyun bağı, sarkıntılı elbiseler giymeyin, kol saati, zincir, yüzük gibi

süs eşyaları takmayın.

10. Kaynak sırasında açığa çıkan gazları kesinlikle solumayın.

11. Elektrik işini yetkilisine bırakın.

12. Şase kablolarının çıplak ve sıyrılmış olmadığına emin olun.

13. Makinelerin topraklamalarının yapıldığından emin olduktan sonra çalışmaya başlayın.