Doküman No
TBMYO.TL.0126
Yayın Tarihi
22.08.2019
Revizyon Tarihi
12.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1.Sorumlular

 

2.Uygulama

  1. Makinaya bağlı su deposu doldurulur.
  2. Makine arka buhar tahliyesi açılır
  3. Ana giriş şalteri açılır
  4. Kazan anahtarı(I) konumuna getirilir
  5. Arka buhar tahliye vanasından buhar geldikten 30-45 saniye sonra vana kapatılır
  6. Makine üzerindeki ütü anahtarı (I) konumuna getirilir
  7. Basınç göstergesi (I) geldiğinde alt blöf vanasından su tahliye edilir ve bu işlem her 24 saatte bir tekrarlanmalıdır(kireç oluşumunu önlemek için)
  8. Buhar ütüye geldiğinde makine çalışmaya hazırıdır.