Doküman No
TBMYO.TL.0015
Yayın Tarihi
19.08.2019
Revizyon Tarihi
02.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1. Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Hasan Oğuz İMAMOĞLU sorumludur.

 

2.Uygulama

  1. Cihazın temizliği için işlemden sonra cihaz saf su ile çalıştırılır. Temizlenir ve kurulanır.
  2. Cihaz örnek olmadan çalıştırılmaz.
  3. Cihaz 1300 rpm’den fazla çalıştırılmamalıdır.