Doküman No
TBMYO.TL.0084
Yayın Tarihi
21.08.2019
Revizyon Tarihi
09.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1.Sorumlular

2.Uygulama

2.1.Kullanılan Cihazlar

 1. Ultrases cihazı
 2. Ölçü bantları
 3. Kontakt maddesi
 4. Zımpara makinesi

 

2.2.Deneyin yapılışı

 1. Ölçüm noktaları, cihazın gönderici ve alıcı uçları karşılıklı ve parelel gelecek şekilde seçilmelidir.
 2. Düzgün olmayan (pürüzlü) beton yüzeyi ölçüm noktaları zımparalanarak düzgün hale getirilir.
 3. Beton ölçüm noktaları arasındaki (cihazın alıcı ve gönderici uçlar arası) uzaklık %1 duyarlıkla ölçülür veya hesaplanır.
 4. Alıcı ve gönderici uçlara kontakt maddesi sürülür.
 5. Uçlar beton ölçüm noktalarına sıkıca bastırılır ve cihazdan geçiş süresi okunur.
 6. Ölçümler, gelişi güzel seçilen bir çok noktada tekrarlanır.
 7. Okunan ses geçiş süresi ses hızına çevrilir.

 

Uh = (L*10000)/t

 

Burada;

Uh       :  Ses hızı (m/sn)

t           :  Ses geçiş süresi, ms (mikro saniye)

L          :  Ölçü boyu (cm)

 

 

2.3.Kayıtlar

Betonda Ultrases Metodu İle Yayılma Hızı Tayini Deney Formu (F 0 610219 )