Döküman No
TBMYO.TL.0030
Yayın Tarihi
20.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

Kullanım Alanı : İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı Atölyesi Sorumlu : Öğr. Gör. Salih LAKA                          

         

SIRA NO

TALİMATLAR

1

Enerji kontrolü,

2

Soğutucu akışkanın sistem içinde yeterli olup olmadığı kontrolü,

3

Dış ünite ve ekipmanlarının kontrolü,

4

İç ünite ve ekipmanlarının kontrolü.

5

 

6

 

7

 

8