Döküman No
TBMYO.TL.0095
Yayın Tarihi
22.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

Kullanım Alanı: Kimya Teknolojisi Laboratuvarı Sorumlu :Dr. Öğr. Üyesi Fatih YILMAZ                     

         

SIRA NO

TALİMATLAR

1

Cihaz ON-OFF  butonuyla açılır.

2

Cihazın içerisinde alüminyum tabağın olup olmadığı kontrol edilir.

3

Cihaz kendisine ait tartım kabı boşken sıfırlanır.

4

Daha sonra istenilen miktarda numune cihazın tartım kabına yerleştirilir.

5

Direk numunedeki nem miktarı okunur.    

6

Alüminyum tabak temizlendikten sonra cihaz  ON-OFF  butonuyla kapatılır.

7

 

8

 

9

 

10