Doküman No
TBMYO.TL.0100
Yayın Tarihi
22.08.2019
Revizyon Tarihi
09.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1.Sorumlular

 Bu talimatın uygulanmasından  Dr. Öğr. Üyesi Kaan KARAOĞLAN sorumludur.

 

2.Uygulama

  1. Cihaz titreşimi düşük sabit bir yüzeye koyulmalıdır.
  2. Cihaz organik çözücüler ile temizlenmemelidir.
  3. Cihaz 5−35 °C sıcaklık aralığında ve %85 nem değerinden daha düşük ortamlarda kullanılmalıdır.
  4. Cihaz 220±22 V  50−60±1 Hz 180W güçte çalışmaktadır.
  5. Görünür bölgede çalışılması durumunda döteryum lamba kapatılmalıdır.
  6. Kurutucu tüplerin rengi maviden pembeye dönmesi durumunda tüpler etüvde 105±2 °C sıcaklıkta 3 saat kurutulmalıdır.