Döküman No
TBMYO.TL.0100
Yayın Tarihi
22.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

Kullanım Alanı : Kimya Laboratuvarı                                               Sorumlu :Dr. Öğr. Üyesi Kaan Karaoğlu                       

         

SIRA NO

TALİMATLAR

1

 Cihaz titreşimi düşük sabit bir yüzeye koyulmalıdır.

2

 Cihaz organik çözücüler ile temizlenmemelidir.

3

 Cihaz 535 °C sıcaklık aralığında ve %85 nem değerinden daha düşük ortamlarda kullanılmalıdır.

4

 Cihaz 220±22 V  5060±1 Hz 180W güçte çalışmaktadır.

5

 Görünür bölgede çalışılması durumunda döteryum lamba kapatılmalıdır.

6

 Kurutucu tüplerin rengi maviden pembeye dönmesi durumunda tüpler etüvde 105±2 °C sıcaklıkta 3 saat kurutulmalıdır.