Döküman No
TBMYO.TL.0109
Yayın Tarihi
22.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

Kullanım Alanı : Kimya Teknolojisi Laboratuvarı                                              Sorumlu : Öğr.Gör. Zeynep LEVENT                           

 

 

 

 

 

SIRA NO

TALİMATLAR

1

 Cihazı elektrik şebekesinden çıkarınız.

2

 Santrifüj üzerine tazyikli su püskürterek kesinlikle temizlemeyiniz.

3

 Cihazı temizlemek için kesinlikle solvent/eritici madde kullanmayınız.

4

Sadece sabunlu su veya normal, eritici madde ihtiva etmeyen ve ovalama gerektirmeyen bir temizlik     malzemesi ile temizleyiniz.

5

 Yumuşak bir bez ile kurulayınız.

6

Tüp kırılması veya sıvı akması durumunda godeleri içinde yabancı madde kalmayacak şekilde eritici ihtiva etmeyen temizlik malzemesi ile temizleyiniz. Aksi takdirde, cihazınız balans yapabilir.

7

Kırılan tüp içerisinde kan veya idrar olması durumunda, temizlik yaparken dikkatli olunuz ve eldiven kullanınız.