Doküman No
TBMYO.TL.0070
Yayın Tarihi
21.08.2019
Revizyon Tarihi
09.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1.Sorumlular

2.Uygulama

2.1.Kullanma Talimatı

  1. Kumpasın kullanılması gerektiği durumlarda takım panosundan muhafaza kabı ile birlikte kumpası alınız.
  2. Kumpası deney işlemlerinden başka işlerde kullanmayınız.                                 
  3. Daha sonra muhafaza kabından ve koruyucu poşetinden kumpası çıkartınız.
  4. Kumpasın üstünde bulunan sabitleme vidasını gevşetiniz ve alt vidaya hafif bastırarak özenli bir şekilde ölçüm işlemlerini yapınız. Ölçüm değerinin kaymaması için üstteki vidayı sabitleyerek okumayı yapınız.
  5. Kullanım esnasında kumpasın yere düşmemesi, toza, suya maruz kalmaması ve ölçüm çubuğu ucunun eğilmemesi için azami özeni gösteriniz.

 

2.2.Cihazın Periyodik Bakımı

  1. Zaman zaman kumpası kuru bir bezle silmek suretiyle temizliğini yapınız
  2. Kumpası işiniz bitince takım panosundaki yerine asınız.
  3. Kalibrasyon tarihini takip ediniz ve kalibrasyon yapılması gereken tarihten önce kalibrasyon işlemleri için gerekeni yapınız