Doküman No
TBMYO.TL.0092
Yayın Tarihi
22.08.2019
Revizyon Tarihi
09.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1.Sorumlular

 Bu talimatın uygulanmasından Dr. Öğr. Üyesi Fatih YILMAZ sorumludur.

 

2.Uygulama

  1. Cihazın üreticisi tarafından kullanıcılar için özel bir bakım işlemi önerilmemiştir
  2. Cihazın içindeki numunelere ait kalıntılar cihaz kapatıldıktan ve soğuduktan sonra uzaklaştırılmalıdır
  3. Fırının yalıtım malzemesi suyla ve organik çözücülerle kesinlikle temas etmemelidir
  4. Cihazın dış yüzeyi nemli bir bezle temizlenebilir fakat organik çözücüler kullanılmamalıdır