Döküman No
TBMYO.TL.0031
Yayın Tarihi
20.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

Kullanım Alanı : İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı Atölyesi Sorumlu : Öğr. Gör. Salih LAKA                          

         

SIRA NO

TALİMATLAR

1

Koruyucu ve kapakların yerleştirme kontrolü,

2

Enerji kontrolü,

3

Topraklama kontrolü,

4

İş güvenliğinin kontrolü.

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10