Döküman No
TBMYO.TL.0009
Yayın Tarihi
19.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

Kullanım Alanı :  SU ÜRÜNLERİ  Bölümü Atölyesi/Laboratuvarı/Dersliği      Sorumlu :Tanju MUTLU.                           

         

SIRA NO

TALİMATLAR

1

Cihazın elektrod bakımı sürekli olarak yapılmalıdır.

2

Elektrodun açıkta bırakılmaması sağlanmalıdır.

3

Ölçüm sonrası koruma çözeltisi içerisine daldırıldığından emin olunmalıdır.

4

Her ölüm öncesi ve sonrası distile su ile yıkanmalı ve kurulanmalıdır.

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11