Doküman No
TBMYO.TL.0086
Yayın Tarihi
22.08.2019
Revizyon Tarihi
09.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1.Sorumlular

 Bu talimatın uygulanmasından Dr. Öğr. Üyesi Fatih YILMAZ  sorumludur.

 

2.Uygulama

 1. Çeker ocaklar laboratuvar ortamında zararlı kimyasallara maruz kalmayı önlemek için tasarlanmıştır. Mikroorganizmalarla kullanılmak üzere tasarlanmamışlardır.
 2. Kabin, tezgah üstünde çalışma sırasında oluşabilecek asit buharı, ısı ve proses aroması gibi kirleticileri hemen emerek uzaklaştırabilecek yapıda ve kapasitede hava emiş motoru min. 1250 m3 saat kapasitelidir.
 3. Kabin aydınlatma floresan lamba ile sağlanmaktadır.
 4. Derişik asit ,baz ve uçucu çözücülerle çalışırken zehirli gazların ve buharların solunmaması için çeker ocak kullanılması zorunludur. Ocaklar kullanılmadan önce havalandırma sistemi çalıştırılmalıdır. Çeker ocak yapılan her türlü işlem sırasında koruyucu gözlük kullanılmaktadır.
 5. Sistemin fişini prize takınız.
 6. ON / OFF (AÇ/KAPA) anahtarını ON konumuna getiriniz.
 7. Sisteminiz bu haliyle çalışır durumdadır.
 8. Aydınlatma sistemini yakmak için aydınlatma düğmesini ON konumuna getiriniz.
 9. Ön cam yukarı doğru kaldırıldığında otomatik olarak dengede kalmalıdır.
 10. Cihaz her türlü laboratuvar ve araştırma ortamına uygun yapıdadır.
 11. İç aydınlatma florasan lamba ile yapılmaktadır.
 12. Cihaz 220V 50Hz şehir şebekesiyle çalışmaktadır
 13. Cihaz 1500 m3/ h kapasiteli polimer malzemeden yapılmış fana sahiptir.
 14. Otomatik by pass sistemlidir.
 15. Ön gözleme bölümü giyotin tipte ve bırakıldığı yerde otomatik kalabilme özelliğinde pişirilmiş sert camdandır.
 16. Cihazın kontrol panosunda AÇ/KAPA anahtarı, lamba, ana devre emniyet sigortası bulunmaktadır.
 17. sabun kullanılabilir. Cihaz kullanılmadan önce iyice kurulanmalıdır. Temizleme için etil alkol kullanılabilir.
 18. Cihazı hafif nemli bir bezle düzenli olarak silinmelidir. Inatçı kirler için küçük bir miktar normal