Döküman No
TBMYO.TL.0110
Yayın Tarihi
22.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

Kullanım Alanı : Kimya Teknolojisi Laboratuvarı                                              Sorumlu : Öğr.Gör. Zeynep LEVENT                           

 

 

 

 

 

SIRA NO

TALİMATLAR

1

 Cihazda hız ayarı 1-10 arasında numaralandırılmış devir ayar skalası vasıtası ile kademesiz olarak yapılır.

2

Mekanik olarak çalışan maksimum 15 dakikalık zaman saati (timer) ile istenilen çalışma süresi ayarlanabilir.

3

 Cihazınızı çalıştırmadan önce gerektiği şekilde kurulmuş ve bağlanmış olduğunu kontrol ediniz.

4

 Cihazın kapağını kaldırıp arkaya doğru açınız.

5

 Cam tüpleri plastik santrifüj godelerinin içine karşılıklı yerleştiriniz.

6

 Kapağı kapatınız.

7

 Gerekli hız ve zaman ayarını yaptıktan sonra cihazınızı çalıştırınız.