Döküman No
TBMYO.TL.0028
Yayın Tarihi
20.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

Kullanım Alanı: İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı Atölyesi Sorumlu : Öğr. Gör. Salih LAKA                           

         

SIRA NO

TALİMATLAR

1

Enerjinin verilmesi,

2

Cihaz kompresörünün çalışıp çalışmadığını kontrolü ve çalıştırılması,

3

Dış ve iç ünite fanlarının kontrol edilmesi ve devreye alınması,

4

 Fan kapasitelerinin kontrol edilmesi ve ayarlanması,

5

 Damperlerin kontrol edilmesi,

6

 Isıtma ve soğutma yapıp yapmadığının kontrol edilmesi.

7

 

8

 

9

 

10

 

11