Doküman No
TBMYO.TL.0028
Yayın Tarihi
20.08.2019
Revizyon Tarihi
08.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1.Sorumlular

 Bu talimatın uygulanmasından Öğr. Gör. Salih LAKA sorumludur.

 

2.Uygulama

  1. Enerjinin verilmesi.
  2. Cihaz kompresörünün çalışıp çalışmadığını kontrolü ve çalıştırılması.
  3. Dış ve iç ünite fanlarının kontrol edilmesi ve devreye alınması.
  4. Fan kapasitelerinin kontrol edilmesi ve ayarlanması.
  5. Damperlerin kontrol edilmesi.
  6. Isıtma ve soğutma yapıp yapmadığının kontrol edilmesi.