Döküman No
TBMYO.TL.0114
Yayın Tarihi
22.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

Kullanım Alanı : Kimya Teknolojisi Laboratuvarı                                              Sorumlu : Öğr.Gör. Zeynep LEVENT                           

 

 

 

 

 

SIRA NO

TALİMATLAR

1

Cihazın fişinin takılı olup olmadığını kontrol ediniz. 

2

Cihazın ön kısmında bulunan “Power” butonuna basarak cihazı açınız.

3

Hız düğmesinden hız ayarlaması yapınız.

4

“Mode” butonundan manuel ya da otomatik seçeneğini belirleyiniz. Seçtiğiniz mode “run” veya touch” butonlarının yanındaki lambaların yanmasıyla belirtilecektir.

5

Numunenin dışarı taşmamasına dikkat edilerek, yeterli karışmayı sağlayacak süre boyunca vortekslenir.

6

İşlem bitince hız düğmesini başlangıç durumuna getiriniz.

7

Cihazı “Power” butonuna basarak kapatınız.

8

Cihazın fişinin takılı olup olmadığını kontrol ediniz. 

9

Cihazın ön kısmında bulunan “Power” butonuna basarak cihazı açınız.