Doküman No
TBMYO.TL.0058
Yayın Tarihi
21.08.2019
Revizyon Tarihi
08.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1. Sorumlular

 

2.Uygulama            

 

2.1.15x15x15 cm KÜP KALIPLARI kullanma Talimatı

 

  1. Kalıplar kullanılmadan önce temizlenir ve yağlanır.
  2. Kalıbın dip kısmındaki hava deliği, numune konmadan   önce kağıt parçası ile kapatılır.
  3. Numune alımı ilgili Standard ve talimat doğrultusunda yapılır.
  4. Sertleşmiş numune hava kompresörü veya basınçlı su ile kalıbın  altındaki delik vasıtasıyla çıkarılır.

 

2.2.Cihazın Periyodik Bakımı

  1. Kalıplara ayda bir boyut muayenesi uygulanır.
  2. Bozulan kalıplar labotatuvar ortamından uzaklaştırılır.