Döküman No
TBMYO.TL.0058
Yayın Tarihi
21.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

               

  1. 15x15x15 cm KÜP KALIPLARI kullanma Talimatı

 

 

  • Kalıplar kullanılmadan önce temizlenir ve yağlanır.

 

 

  • Kalıbın dip kısmındaki hava deliği, numune konmadan

    önce kağıt parçası ile kapatılır.

 

 

  • Numune alımı ilgili Standard ve talimat doğrultusunda yapılır.

 

  • Sertleşmiş numune hava kompresörü veya basınçlı su ile kalıbın

  altındaki delik vasıtasıyla çıkarılır.

 

 

2. Cihazın Periyodik Bakımı

 

  • Kalıplara ayda bir boyut muayenesi uygulanır.

 

  • Bozulan kalıplar labotatuvar ortamından uzaklaştırılır.