Döküman No
TBMYO.TL.0032
Yayın Tarihi
20.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

Kullanım Alanı : İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı Atölyesi Sorumlu : Öğr. Gör. Salih LAKA                           

         

SIRA NO

TALİMATLAR

1

Kablo bağlantılarının yapılması,

2

Kontrol sigortasının açılması,

3

Cihaz kompresörünün çalışıp çalışmadığı kontrol edilmesi,

4

 Güç katsayısının kontrol edilmesi.

5

 

6