Doküman No
TBMYO.TL.0037
Yayın Tarihi
20.08.2019
Revizyon Tarihi
08.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1.Sorumlular

 Bu talimatın uygulanmasından Öğr. Gör. Ayhan AKÇAİR sorumludur.

2.Uygulama

 1. Osilaskop cihazına enerji bağlantısı var mı kontrol et
 2. Propların kaç volta dayanacağına dikkat et
 3. Propları Osilaskoba bağlarken BNC konnektörlerinin(fişlerin) bağlantısına dikkat et
 4. BNC konnektör ile osilaskop jakı düzgün eşlenip  fişler yerlerine oturtulduktan sonra dış taraflarındaki hareketli kısım saat yönünde bir miktar çevrilerek kilitlenmesine dikkat et
 5. Proplar için X1 kademesi aynen sinyali yansıtma, X10 kademesi onda bir zayıflatma kademesine dikkat et
 6. Osilaskop uçlarını devreye paralel bağlanmış olmasına dikkat et
 7. Osilaskop probunun sivri tırnaklı ucu artı veya canlı uca, krokodil(timsah ağızlı) ucu ise toprak veya eksi uçlara bağlı mı dikkat et
 8. Osilaskop aç (ON konumuna al)
 9. Kanal Seçimine dikkat et
 10. Prob  Kanal 1’e tak. Diğer ucu osiloskop üzerindeki kare dalga üretecine bağla
 11. Otomatik konumunda sinyal ölçümünü kontrol et  
 12. Ölçüm için gerekli konfigürasyon ayarlarını yap
 13. Kare dalga sinyali alınıp alınmamasına dikkat et
 14. Ölçüm işlemi bitince osilaskobu kapat (OFF konumuna al)
 15. Propları çıkar ve BNC konnektör bağlantısını dış taraflarındaki hareketli kısım saat yönünün tersine bir miktar çevrilerek çıkarılmasına dikkat et
 16. Göz ile son kontrolleri yap
 17. Enerji bağlantısını kes