Doküman No
TBMYO.TL.0059
Yayın Tarihi
21.08.2019
Revizyon Tarihi
08.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1.Sorumlular

2.Uygulama 

2.1.Kullanım Talimatı

 

 

  1. Kumpasın türü ölçme yapılacak elamana göre seçilir.
  2. Kumpasın çenesi açılıp okunacak eleman iki çene arasında sıkılır.
  3. Kumpas üzerindeki alt verniyer bölgeleri gövdesi üzerindeki mm çizgileri ile çalışır.
  4. Üstten mm değeri alt verniyer bölgesinden de yüzdesi okunaral ölçülmesi yapılır.

 

 

2.2. Cihazın Periyodik Bakımı

  1. Zaman zaman kumpası kuru bir bezle silmek suretiyle temizliğini yapınız
  2. Kumpası işiniz bitinde takım panosundaki yerine asınız.
  3. Kalibrasyon tarihini takip ediniz ve kalibrasyon yapılması gereken tarihten önce kalibrasyon işlemleri için  gerekeni yapınız