Doküman No
TBMYO.TL.0003
Yayın Tarihi
19.08.2019
Revizyon Tarihi
02.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1. Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur.

 

2. Uygulama

 

2.1. Yangın Söndürme Tüpü Kullanım Talimatı

 1. Cihazı 45o'den daha sıcak ortamlarda bulundurma.
 2. Manometreyi sık sık kontrol ederek basınç gösterip göstermediğini kontrol et.
 3. Yangın tüpünü kullanmadan önce 1-2 kez salla.
 4. 1000 Vot' a kadar en az kullanma mesafesi 1 metre' dir.
 5. Tetik mekanizmasını kilitleyen kurşun mühürlü emniyetini yuvasından çekerek çıkart.
 6. Ateşe mümkün olduğu kadar yaklaşarak tetik mekanizmasına bas ve ateşin altına tut.
 7. Rüzgârı arkana al.

 

2.2. Yangın Söndürme Tüpü Bakım Talimatı

 1. Yangın söndürme tüpü rutubetten korunmalı ve 60 C sıcaklıktan fazla yerde tutulmamalıdır.
 2. Cihazın manometresi sık aralıklarla kontrol edilmelidir.
 3. Cihazın bakım ve yeniden dolumlarında modele uygun yedek parça kullanılmadır. 
 4. Yangın söndürme tüpünün kaçak yapma olası yerleri kontrol edilmelidir.
 5. Yangın söndürme tüpünün ağırlığı her ay kontrol edilmeli, azalmış ise basıma gönderilmelidir.
 6. Yangın söndürme tüpü düşürülmemeli, kolay alınacak yerde tutulmalıdır.
 7. Yangın söndürme tüpü kullanılmasa bile 6 aylık periyodik kontrolleri yapılmalıdır.
 8. Kullanımı sağlığa zararlı değildir.