Döküman No
TBMYO.TL.0003
Yayın Tarihi
19.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

Kullanım Alanı : ………………………… Bölümü Atölyesi/Laboratuvarı/Dersliği      Sorumlu :……………….                           

         

SIRA NO

Yangın Söndürme Tüpü Kullanım Talimatı

        1   

  Cihazı 45o'den daha sıcak ortamlarda bulundurma.

2

  Manometreyi sık sık kontrol ederek basınç gösterip göstermediğini kontrol et.

3

  Yangın tüpünü kullanmadan önce 1-2 kez salla.

4

 1000 Vot' a kadar en az kullanma mesafesi 1 metre' dir.

5

  Tetik mekanizmasını kilitleyen kurşun mühürlü emniyetini yuvasından çekerek çıkart.

6

  Ateşe mümkün olduğu kadar yaklaşarak tetik mekanizmasına bas ve ateşin altına tut.

7

  Rüzgârı arkana al.

8

 

9

 

 

Yangın Söndürme Tüpü

Bakım Talimatı

        1   

  Yangın söndürme tüpü rutubetten korunmalı ve 60 C sıcaklıktan fazla yerde tutulmamalıdır.

2

  Cihazın manometresi sık aralıklarla kontrol edilmelidir.

3

  Cihazın bakım ve yeniden dolumlarında modele uygun yedek parça kullanılmadır. 

4

  Yangın söndürme tüpünün kaçak yapma olası yerleri kontrol edilmelidir.

5

  Yangın söndürme tüpünün ağırlığı her ay kontrol edilmeli, azalmış ise basıma gönderilmelidir.

6

  Yangın söndürme tüpü düşürülmemeli, kolay alınacak yerde tutulmalıdır.

7

  Yangın söndürme tüpü kullanılmasa bile 6 aylık periyodik kontrolleri yapılmalıdır.

8

 Kullanımı sağlığa zararlı değildir.