Doküman No
TBMYO.TL.0034
Yayın Tarihi
20.08.2019
Revizyon Tarihi
08.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1.Sorumlular

 Bu talimatın uygulanmasından Öğr. Gör. Salih LAKA sorumludur.

 

2.Uygulama

  1. Cihazın fişini topraklı prize takınız.
  2. Uzaktan kumanda üzerindeki çalışma butonuna basınız.
  3. Kumanda set sıcaklığını oda sıcaklığının altındaki değere ayarlayınız.