Doküman No
TBMYO.TL.0096
Yayın Tarihi
22.08.2019
Revizyon Tarihi
09.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1.Sorumlular

 Bu talimatın uygulanmasından Dr. Öğr.  Üyesi Kaan KARAOĞLU sorumludur.

 

2. Uygulama

  1. Cihaz 0−40 °C aralığında %95 nem oranından daha yüksek nem oranına sahip ortamlarda çalıştırılmalıdır.
  2. Prob su dışında herhangi bir çözücüye daldırılmamalıdır.
  3. Prob 3,5 M KCl çözeltisi içerisinde saklanmalıdır.
  4. Probun kirlenmesi durumunda deterjan ya da 0,1 M HCl yıkanmalıdır
  5. Probun kan gibi biyolojik bir sıvı ile kirlenmesi durumunda gece boyu temizleme çözeltisinde muhafaza edilir ve ardından saf su ile yıkanır.
  6. Cihazın ayarlanması gerektiği durumlarda CAL düğmesine basılır. Cihaz 1.68, 2.00, 4.00, 4.01, 6.87, 9.18, 9.21, 10.01, 12.00 v e12.45 pH değerleri için ayarlama çözeltisi seçeneği sunacaktır. Uygun ayarlama çözeltisi değeri seçilir ve CAL düğmesine basılır. Ardından prob saf su ile yıkanır ve diğer çözeltiler için bu işlem tekrarlanır. Ayarlama işlemi bittiğinde MODE düğmesine basılarak ölçüm ekranına geçilir.
  7. pH ayarlama çözeltileri +4 °C sıcaklıkta saklanmalı ve son kullanma tarihini geçen çözeltiler ayarlama işleminde kullanılmamalıdır.