Doküman No
TBMYO.TL.0107
Yayın Tarihi
22.08.2019
Revizyon Tarihi
12.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1.Sorumlular

 Bu talimatın uygulanmasından Öğr. Gör. Zeynep LEVENT sorumludur.

 

2.Uygulama

  1. Cihazın üreticisi tarafından kullanıcılar için özel bir bakım işlemi önerilmemiştir.
  2. Cihazın içindeki numunelere ait kalıntılar cihaz kapatıldıktan ve soğuduktan sonra uzaklaştırılmalıdır.
  3. Cihazın dış yüzeyi nemli bir bezle temizlenebilir fakat organik çözücüler kullanılmamalıdır.
  4. Kalibrasyon sonucunda uygun sonuç vermeyen cihazlar onarımları yapılmak üzere ilgili teknik servise gönderilir.