Doküman No
TBMYO.TL.0134
Yayın Tarihi
22.08.2019
Revizyon Tarihi
12.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1.Sorumlular

 Bu talimatın uygulanmasından Tolga AKDEMİR sorumludur.

 

2.Uygulama

 

2.1. Kontrol Edilecekler

 1. Motor yağ seviyesi
 2. Motor filtresi kontrolü
 3. V kayışı kontrolü
 4. Buji
 5. Kompresör yağı seviyesi
 6. Birinci kademe emiş filtresi
 7. Nihai filtre kontrolü
 8. İşletim takip defterinin alınması
 9. Gezi ortasında değişim zamanı gelecek olanlar varsa da çıkmadan değiştirilmesi faydalıdır.

2.2.Çalışmadan Önce Kontrol Edilecekler

 1. Motor yağ seviyesi
 2. Kompresör yağı seviyesi
 3. Yeterli yakıt olup olmadığı
 4. Kompresörün kurulduğu zeminin eğimi
 5. Rüzgar yönü
 6. Tozumayan bir zemine kurulması

2.3.Doluma Başlayıp Bitirme

 1. 1 dakika da rölantide tüm vanalar açık çalıştırılarak ısıt.
 2. Dolum yapılacak tüpü su dolu kap içerisinde tut.
 3. Kapatmadan önce 1 dakika kadar tüm vanalar açık rölantide soğut sonra stop et.
 4. Yakıt tahrikli motorlar ile çalıştırdığınız zaman asla çalışan makineye yakıt ikmali yapmayın.
 5. Her kompresörün kendine ait birde çalışma takip cetveli olmalıdır.
 6. Asla yük altında çalışıp stop ettirilmemelidir
 7. Çalışırken Kişisel Koruyucu Ekipman kullanılmalıdır.