Doküman No
TBMYO.TL.0099
Yayın Tarihi
22.08.2019
Revizyon Tarihi
09.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1.Sorumlular

 Bu talimatın uygulanmasından Dr. Öğr. Üyesi Kaan KARAOĞLU  sorumludur.

 

2. Uygulama

  1. Cihaz fişe takılır ve açma anahtar ON konumuna getirilir.
  2. Cihazın atık su hortumu lavaboya bağlanır ve bu hortumun uzunluğu 2 metreden fazla olamaz.
  3. Besleme suyu musluğu çeyrek tur açılır ve 3 dakika sonra besleme suyu basıncı cihazın arkasında bulunan atık ayar vanası ile 6 bar değerine ayarlanır.
  4. Cihazın önünde bulunan saf su musluğu saat yönünde çevrilerek saf su bir kaba aktarılır ve ardından vana kapatılır. Cihazın ön yüzünde bulunan ekranda gösterilen değer 0,2 μS/cm değerinden büyük olması durumunda bakım - onarım talimatnamesine göre cihaz bakıma alınır.
  5. Cihazın önünde bulunan ultra saf su musluğu saat yönünde çevrilerek ultra saf su bir kaba aktarılır ve ardından vana kapatılır.  Cihazın ön yüzünde bulunan ekranda gösterilen değer 18,3 MΩ/cm değerinden küçük olması durumunda bakım - onarım talimatnamesine göre cihaz bakıma alınır.