Döküman No
TBMYO.TL.0099
Yayın Tarihi
22.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

Kullanım Alanı : Kimya Laboratuvarı                                              Sorumlu : Dr. Öğr. Üyesi Kaan Karaoğlu                          

         

SIRA NO

TALİMATLAR

1

 Cihaz fişe takılır ve açma anahtar ON konumuna getirilir.

 

Cihazın atık su hortumu lavaboya bağlanır ve bu hortumun uzunluğu 2 metreden fazla olamaz.

2

 Besleme suyu musluğu çeyrek tur açılır ve 3 dakika sonra besleme suyu basıncı cihazın arkasında bulunan atık ayar vanası ile 6 bar değerine ayarlanır.

3

 Cihazın önünde bulunan saf su musluğu saat yönünde çevrilerek saf su bir kaba aktarılır ve ardından vana kapatılır. Cihazın ön yüzünde bulunan ekranda gösterilen değer 0,2 μS/cm değerinden büyük olması durumunda bakım - onarım talimatnamesine göre cihaz bakıma alınır.

4

 Cihazın önünde bulunan ultra saf su musluğu saat yönünde çevrilerek ultra saf su bir kaba aktarılır ve ardından vana kapatılır.  Cihazın ön yüzünde bulunan ekranda gösterilen değer 18,3 /cm değerinden küçük olması durumunda bakım - onarım talimatnamesine göre cihaz bakıma alınır.