Doküman No
TBMYO.TL.0080
Yayın Tarihi
21.08.2019
Revizyon Tarihi
09.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1.Sorumlular

2.Uygulama

  1. Laboratuvara gelen deney numuneleri, kalıp içerisinde, 16 saatten az, 3 günden daha fazla olmamak üzere, yeterli sertliğe ulaştıktan sonra laboratuvarda dikkatli bir şekilde tezgah üzerinde sökülür. Bu işlem sırasında numunenin örselenmemesine, köşelerinin kırılmamasına dikkat edilir ve gerekli özen gösterilir.
  2. Sert plastikten yapılan kalıpların içerisinden sertleşmiş beton numunesini çıkarırken sadece basınçlı hava kullanınız. Kalıpların kenarlarını tokmaklamayınız.
  3. Kalıptan alınan numuneyi, numune üzerinde bulunan, Beton Numunesi Tanımlama Kartı bilgilerinden yararlanarak Kayıt Defterine işleyiniz ve verilen protokol numarasını suda silinmeyen yağlı tebeşirle fazla bastırmadan numune üzerine yazınız.
  4. İşlemi tamamlanan numuneleri kür havuzuna götürmek için laboratuvar içi numune taşıma arabasına dikkatlice yerleştiriniz.
  5. Bütün numunelerin işlemleri tamamlandıktan sonra vakit kaybetmeden verilen protokol numarasına göre uygun bir düzen içerisinde kür havuzuna yerleştiriniz.
  6. Sökülen kalıplar tazyikli su ile güzelce yıkanır ve temizlenir.
  7. Kalıpların iç yüzleri ince madeni yağla yağlanarak istife alınır.

2.1. Kayıtlar

  • Beton Numunesi Kayıt ve Takip Çizelgesi                                      Doküman No: F 0 610202
  • Beton Numunesi Tanımlama Kartı                                                  Doküman No: F 0 610205