Döküman No
TBMYO.TL.0104
Yayın Tarihi
22.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

Kullanım Alanı : Kimya Laboratuvarı      Sorumlu : Dr. Öğr. Üyesi Kaan Karaoğlu                   

         

SIRA NO

TALİMATLAR

1

 Cihaz 040 °C sıcaklık aralığında %75 nem değerinden daha yüksek nem oranına sahip olmayan ortamlarda kullanılabilir.

2

 Cihazda bağlantı kablolarının bağlanabileceği üç bağlantı noktası bulunmaktadır. Gerilim ölçümleri için kablolar COM ve VΩmA, akım ölçümleri için ise COM ve 10Amax bağlantı noktalarına takılır.

3

 Doğru akım gerilim ölçümleri için cihazın döner anahtarı V~ konumuna getirilir.

4

 Alternatif akım gerilim ölçümleri için cihazın döner anahtarı Vdirect current icon ile ilgili görsel sonucu konumuna getirilir.

5

 Akım ölçümleri için  cihazın döner anahtarı Adirect current icon ile ilgili görsel sonucu konumuna getirilir.

6

 Direnç ölçümleri için cihazın döner anahtarı Ω konumuna getirilir.

7

 Kablolar ölçüm yapılacak devre elemanına temas ettirilerek ekranda karşılık gelen birimde ölçüm sonucu gözlenir.