Doküman No
TBMYO.TL.0027
Yayın Tarihi
19.08.2019
Revizyon Tarihi
08.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1.Sorumlular

 Bu talimatın uygulanmasından Hasan Oğuz İMAMOĞLU sorumludur.

 

2.Uygulama

  1. Cihaz 220 V 90 W AC 50-60 Hz gerilimde çalışmaktadır ve gereken tedbirler alınmadığı takdirde elektriksel çarpılma riski vardır.
  2. Ön arıtım bölümünün verimliliğinin tespit edilmesi için her 7 günde bir saf su üretimi sırasında cihazın atık suyundan numune alınarak test edilir.  
  3. Atık suyunda serbest klor 0,0 ppm olmalıdır. Numune su içinde 0,1 ppm’den fazla serbest klorun belirlenmesi halinde beş mikron kartuş ve aktif karbon kartuş değiştirilir. Bunun için cihaz kapatılarak fişten çekilir ve sistem içerisindeki su basıncının 0 bar değerine düşmesi beklenir. Kartuş pnömatik hortum kelepçesinden sökülür ve yeni kartuş takılarak şebeke suyu açılır.
  4. Reverse Osmos (RO) atığından alınan numunenin pH değeri 4 – 9 arasında olmalıdır. Ayrıca çok kısa sürede saf suyun iletkenliği artması ve üretilen suyun iletkenliği şebeke suyunun iletkenliğinin %12’sinden fazla ise RO filtre değiştirilmelidir. Bu sınırın dışında değerlerde üretici firma ile irtibata geçilir. Reçinenin değiştirilmesi için cihaz kapatılarak fişten çekilir ve sistem içerisindeki su basıncının 0 bar değerine düşmesi beklenir. Cihazda iki adet RO membranı vardır ve bunlara cihazın arka kapağı açıldığında ulaşılır. Cihazın arka panelindeki RO tapası çıkartılıp ¼ hortum takılır. Hortumun ucu lavaboya ya da bir kovaya bağlanır. Cihazın çalıştırıldıktan sonra RO çıkış tapası tekrar yerine yerleştirilir.
  5. Atık suyun sertliği şebeke suyunun sertliğinden daha yüksek olmamalıdır. Suyun sertliği 8 dH değerini geçiyorsa yumuşatıcı kullanılır.
  6. Saf suyun iletkenlik değerinin 0,2 µS/cm değerinden yüksek olması durumunda karmaşık reçinenin değiştirilmesi gereklidir. Reçinenin değiştirilmesi için cihaz kapatılarak fişten çekilir ve sistem içerisindeki su basıncının 0 bar değerine düşmesi beklenir. Reçine kolununu tutan vidalar sökülür ve kolona girişi çıkış suyu hortumlarının yerleri not edilir. Ardından reçine kolonu dışarı alınır ve kolon başlığı saatin tersi yönde çevrilerek açılır ve içerisindeki reçine lavaboya boşaltılır. Yeni reçine kolona doldurulur ve kolon içerisindeki havayı almak için kolona yavaşça saf su ilave edilerek kolon hafifçe çalkalanır.  Kolon başlığı takıldıktan sonra giriş hortumları takılarak kolon cihaza vidalanır.