Doküman No
TBMYO.TL.0012
Yayın Tarihi
19.08.2019
Revizyon Tarihi
02.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1. Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Tanju MUTLU sorumludur.

 

2. Uygulama

  1. Buzdolabının iç yüzeyinde zamanla kapağının açılıp kapanmasından dolayı kar ve buz birikmesi oluşabilir. Bu durum buzdolabının verimliliğini kötü yönde etkiler ve gereğinden fazla enerji tüketimine sebep olur ve mutlaka temizlenmesi gerekir.
  2. Buzdolabını boşaltma işleminden sonra fişi uç kısmından tutarak çekilir ve buzdolabının kapağı açık bırakılır. Buz çözme işlemi tamamlandıktan sonra iç kısmı kuru pamuklu bir bez ile temizlenip kurulanır.