Doküman No
TBMYO.TL.0116
Yayın Tarihi
22.08.2019
Revizyon Tarihi
12.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1.Sorumlular

 

2.Uygulama

 1. Makineyi kullanma konusunda bilgili olmayan kişilerin makineyi kullanmasına izin vermeyiniz. Bu makine sadece makinenin kullanılması konusunda eğitim almış, makineyi güvenli çalıştırma konusunda bilgili personel tarafından kullanılabilir.
 2.  İş Güvenliği ile ilgili verilen; baret, çelik burunlu ayakkabı/bot/çizme, koruyucu gözlük ve eldiven gibi koruyucu malzemeleri işin gereğine göre mutlaka kullanınız.
 3.  Makinenin terazide ve rahat çalışabilecek düz bir zeminde olduğundan emin olunuz.
 4.  Takılma, düşme riskine karşı çalışma alanı zemininin temiz olduğundan emin olunuz. Çevrenizi temizleyiniz.
 5.  Çalışmaya başlamadan önce herhangi bir arıza durumu olup olmadığı kontrol ediniz. Arızalı makina ile asla çalışmayınız, derhal sorumlu kişiye bildiriniz.
 6.  Çalışmaya başlamadan önce, vücuda uygun, kısa kollu veya kolları sıvanmış iş elbisesi giyiniz. Kravat takmayınız, eğer varsa gömleğinizi pantolon içerisine sokunuz. Bol, yırtık ve saçaklı iş elbisesi giymeyiniz. Yüzük, saat, bilezik, kolye vb. eşyalarınızı çalışmaya başlamadan önce mutlak suretle çıkartınız.
 7.  Eldiven kapma riskine karşı, kullandığınız eldiven ele oturur, likralı, kendi el numaranıza göre olmalıdır. Kontrol ediniz. İş eldiveniniz uygun değil ise İş Güvenliği Sorumlusuna bildiriniz.
 8.  Her gün makine ile işiniz bittiği zaman varsa hava kompresörü veya temiz bir fırça ile diskin üzerindeki güvenlik kapağını kaldırarak diskin altını ve tablayı komple demir tozundan arındırınız. Emniyet kapağını kapatıp diski, kızakları ve hareket cıvatalarını, pimlerini ince makine yağı ile yağlayınız.
 9.  Makine çalışır durumda iken bakım, yağlama, temizlik, arıza giderme işlemi yapmayınız
 10.  Makineyi yağmur, kar gibi olumsuz hava şartlarından koruyunuz. Tezgah sundurma altında değil ise, optik okuyuculu makinelerde yağmurlu havalarda çalışmayı durdurunuz.
 11.  Elektrik kesintisi, elektrik arızası v.b. durumlarda makineyi mutlaka açma/kapama düğmesinden kapatınız. Elektrikçiye haber veriniz. Elektrik panosuna asla müdahale etmeyiniz.
 12.  Makine ana kablosu ve seyyar kablolar mutlaka toprak hatlı olmalıdır. Topraklama kablolarına asla zarar vermeyiniz.
 13.  Makine Tezgahının ayrı topraklaması olmalıdır. Mevcut topraklama hattına zarar vermeyiniz, kesmeyiniz, koparıp yerinden çıkartmayınız. Topraklama kablosu zarar gördüğünde derhal makineyi durdurup elektrikçiye haber veriniz.
 14.  Çalışma esnasında elektrik kablolarını koruyunuz. Demirlerin altında kalacak şekilde açıktan taşımayınız. Kabloların üzerine malzeme indirmeyiniz.
 15.  Demir ve metal aksamlarının kablo üzerine düşüp elektrik kablolarına zarar vermesini engelleyiniz. Herhangi bir kablo hasarı oluştuğunda makineyi durdurup derhal elektrikçiye haber veriniz.
 16.  Bükme işi (etriye, çiroz, gönye v.b.) yapılırken makineyi kullananın dışında, yakınında kimsenin bulunmamasını sağlayınız.
 17.  Stok sahasında veya çalışma mahallinde uçları yukarıya doğru kalkmış/kıvrılmış demirleri düzeltiniz.
 18.  Yeni iş ayarlarken makineyi mutlaka manuel ( el ile kumanda modu) konuma alınız.
 19.  Çalışmaya başlamadan önce her zaman döner tabladan iş parçasını ve bükme parçalarını alarak temizleyiniz.
 20.  Vücudunuzun hiçbir yerini makinenin döner ve hareketli parçaları üzerine koymayınız. Makinenin kapalı olduğu durumlar hariç makinenin çalışma alanına girmeyiniz. Makine çalışırken uzak durunuz. 21) Bükülecek demir ve bükme parçaları döner tabla üzerinde iken makineyi asla geriye doğru çalıştırmayınız.
 21.  Reset düğmesine basmadan önce bükülecek parçayı, bükme pimini ve destek parçasını döner tabla üzerinden alınız.
 22.  Kumanda panelinin sağ tarafında bulunan Trifaze ışıkları üç fazın gelip gelmediğini kontrol edebilmek için kullanılır. Eğer ışıklardan bir yada bir kaçı çalışmıyorsa makineyi kapatıp elektrikçiye haber veriniz.
 23.  ACİL STOP BUTONU'nun çalışıp çalışmadığını her gün kontrol ediniz.
 24.  Herhangi bir hasar veya kaza durumunda ACİL STOP BUTONU'na basmakta tereddüt etmeyiniz. Makinenin nasıl hareket edeceğinden emin olmadıkça makineyi çalıştırmayınız.
 25.  Makineyi çalışır durumda asla terketmeyiniz. Çalışma alanından ayrılırken hem açma/kapama düğmesinden hem de elektrik şalterinden makineyi kapatınız.
 26.  25 kg üzerindeki parçaları tek başına kaldırmayınız. Daha ağır parçalar için iş gücü veya kaldırma makinalarından yardım alınız.
 27.  Bükülen demirin boyutuna göre çalışma alanınızı yeterli genişlikte düzenleyiniz. Makine tezgahınızı sahada tehlikeli bölgelere, kazı alanlarına yakın bölgelere kurmayınız.
 28.  Kesilen demirleri gelişigüzel yerlere atmayınız, muntazam istifleyiniz
 29.  Aynı tezgahta birden fazla kişi çalışırken tezgahın kontrolü için tek bir kişi belirleyiniz.
 30.  Gövde, omuz, dirsek v.s. organlarınızı pedala basmak için kullanmayınız.
 31.  İş parçasını tezgaha yerleştirdikten sonra pedala basmadan önce diğer elinizi mutlaka geriye çekiniz.
 32.  Döner tablaya yerleştirdiğiniz malzeme yüksekliğinin, bükme ve merkez piminin en az 1 cm altında kalmalıdır. Asla daha fazla malzeme yerleştirmeyiniz.
 33.  Tüm bu kurallar sizin iş ve can güvenliğinizi sağlamak için düzenlenmiştir. Her türlü çalışma şartlarında durum ne olursa olsun bu kurallara mutlak suretle uyunuz.