Doküman No
TBMYO.TL.0020
Yayın Tarihi
19.08.2019
Revizyon Tarihi
08.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Hasan Oğuz İMAMOĞLU sorumludur.

 

2.Uygulama

  1. Direk buhar basıncına maruz olan tüm emniyet valfleri  6 yılda bir yetkili bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
  2. Cihazın kapak contası her 1000 çalışmada yada  6 ayda bir   yetkili bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
  3. Cihazın hava filtresi her 500 çalışmada bir değiştirilmelidir.
  4. Cihazın performansının sorunsuz olduğunun test edilmesii için haftada bir kere Bowie/Dick testinin, her günün başında hücre ısınmadan vakum testinin uygulanması tavsiye edilir.
  5. Gün başlangıcında ve gün sonunda cihazın günlük temizlik işlemi yapılmalıdır.Her gün kullanılıyorsa sterilizasyon kabin iç temizliği haftada bir yapılmalıdır. Zor çıkan kirler için bulaşık deterjanı kullanılabilir. Başka kimyasal kullanılacaksa kimyasalın cihaza vereceği istenmeyen etkileri öğrenilmeli ve kullanımlarında gerekli titizlik gösterilmelidir.
  6. Hücre malzemesinin yapısını bozmamak için yumuşak dokulu bezler kullanılmalıdır.
  7. Her sterilizasyon yüklemesi yapılmadan önce mutlaka cihazın steril kabin içerisi gözden geçirilmeli, temizlenmesi gerekiyorsa anında bu temizlik yapılmalıdır.
  8. Steril edilecek malzemeler hücre içine yerleştirilmeden önce dezenfekte edilmelidir.
  9. Kaset filtre sürekli olarak kontrol edilerek haftada bir temizliği yapılmalıdır.