Döküman No
TBMYO.TL.0130
Yayın Tarihi
22.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

Kullanım Alanı :Su Altı Teknolojisi Bölümü Atölyesi Sorumlu :Tolga AKDEMİR                          

         

SIRA NO

TALİMATLAR

1

Kompresör bloğu ve hava devrelerinin içindeki ve dışındaaki basınçlı bölgeleri hasar ve korozyon açısından kontrol edin.

2

Asla kompresör kapağını veya boru bağlantı parçalarını basınç altında açmayın veya gevşetmeyin. Her zaman önce üniteyi boşaltın.

3

Güvenli çalışmayı garanti etmek için sadece orijinal bauer yedek parçalarını kullanın. Kompresörün basınca maruz kalan herhangi bir kısmı zarar görürse, hasar gören kısım tamir edilmemelidir, değiştirilir.

4

Basınçlı kapların değişken stresini azaltmak için tertibatlar ;

5

Basınçlı kapların yetkisiz alternatif gerilime maruz kalmasını önlemek için, basınçlı kaptaki basınç dalgalanmalarını sınırlayan bağlantı parçalarının çalışabilirliği ve iç ve dış sızdırmazlık kontrolü yapılmalıdır. Bunlar arasında, özellikle basınç valfinin önüne monte edilmiş geri döndürmez vanalar ve tanklardan sonra monte edilen basınç bakım valfleri; her ikisi de, kaptan önce veya sonra basınçta bir azalma olması durumunda, basınç kaplarındaki istenmeyen basınç düşüşlerini önlemek veya azaltmak içindir.

6

TAKVİME GÖRE SERVİS VE DENETİM ; Bkz : 7. Madde - 12. Madde

7

ÇALIŞMA SAATLERİNE GÖRE HİZMET VE MUAYENE ;

8

1 YIL 500 SAAT, 2 YIL 1000 SAAT, 3 YIL 1500 SAAT, 4 YIL 2000 SAAT,5 YIL 2500 SAAT, 6 YIL 3000 SAAT, 7 YIL 3500 SAAT 8 YIL 4000 SAAT ;

- Temiz ayırıcı, boş kondensat toplama tankı

- Emme filtresi kartuşunu değiştirin

- Sızıntı testi

- Bakım kitinde yer alan conta halka contalarını değiştirin

- Basınçlı kapları kontrol edin, yük çevrimlerini kaydedin

- Basınç şalterini kontrol edin, basınç muhafaza valfı ayarları

- Belirlenen kontrol ve izleme işlevini kontrol edin (varsa)

- Fonksiyonel test, son muayene, test çalıştırması

- V kayışlarını ve fan tekerleğini kontrol edin

- Otomatik yoğuşma suyu tahliye ayarını, basınç kaybını kontrol edin

- Otomatik yoğuşma suyu tahliye ünitesinin işlevini kontrol edin

- Soğutucuların görsel kontrolü

- Test raporu hazırla, test çıkartması uygula

- Emniyet valflerinin sıkılığını kontrol edin

- Sinterlenmiş metal filtreleri değiştirin

- Ara basınçları ve yağ basıncını kontrol edin

9

1 YIL 500 SAAT 3 YIL 1500 SAAT 5 YIL 2500 SAAT 7 YIL 3500 SAAT ;

- Son aşamada piston ve manşon grubunu kontrol edin

- Emme ve basınç valflerini kontrol edin

10

2 YIL 1000 SAAT 4 YIL 2000 SAAT 6 YIL 3000 SAAT 8 YIL 4000 SAAT ;

- Silindirleri, pistonları ve piston segmanlarını kontrol edin, gerekirse değiştirin

- Son piston ve manşon grubunu değiştirin

- Otomatik kondensat tahliye ünitesine servis verin, işlevi kontrol edin, aşınmış veya arızalı parçaları değiştirin

- En geç emme ve basınç valflerini değiştirin

11

4 YIL 2000 SAAT 8 YIL 4000 SAAT ;

- Sıcaklık sensörlerini kontrol edin (eğer varsa); gerekirse değiştirin)

12

8 YIL 4000 SAAT ;

- V kayışlarını değiştirin