Doküman No
DİOF.FR.0003
Yayın Tarihi
14.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

(RECEP TAYYİP ERDOĞAN UNIVERSITY)

ÖĞRENCİ BİLGİ FORMU

(STUDENT INFORMATION FORM)

Adı – Soyadı
Name-Surname

 

Öğrenci No

Student ID

 

T.C. Kimlik No
Identification Number

 

Doğum Yeri ve Tarihi
Place and Date of Birth

 

Cinsiyeti
Gender

 

Uyruğu
Nationality

 

Öğrencinin Kurumu
Home Institution

 

Fakülte/Enstitü

Faculty/Institute

 

Bölüm

Department

 

Sınıf
Grade

 

Öğrencinin Genel Not Ortalaması
Student Grade Point Average (GPA)

 

Dil Seviyesi
Language Level

 

Ders Kredi Toplamı
Total Credits

 

Gidilen Yükseköğretim Kurumundaki Eğitim Dili
Instruction Language of Host Institution

 

Öğrencinin Gideceği Kurum ve Ülkesi
Host Institution and Country

 

Fakülte/Enstitü

Faculty/Institute

 

Bölüm

Department

 

                 

Öğrenci İletişim Bilgileri       
Contact Information of the Student

 

Gidilen Üniversitedeki İletişim Bilgileri
Contact Information of the Host Institution

 

Toplam Burs
Total amount of Scholarship

 

Öğrenim Başlangıç/BitişTarihi
Date of the Study 
from…./…./20... to …./…./20...

 

Öğrenim Kademesi (Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Level of Degree (Associate Degree, Bachelor Degree, MA, PhD)

 

Daha Önce Mevlana Değişim Programına Katılıp Katılmadığı
Has the student ever attended Mevlana Exchange Programme?

(Evet / Hayır)

 

 (Yes/ No)

Daha Önce Farabi Değişim Programına Katılıp Katılmadığı

(Evet / Hayır)

 

Daha Önce Erasmus Programından Faydalanıp Faydalanmadığı
Has the student ever attended Erasmus Exchange Programme?

(Evet / Hayır)

 

(Yes / No)