Doküman No
DİOF.FR.0019
Yayın Tarihi
14.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

………… ÜNİVERSİTESİ

.........  / ......... AKADEMİK YILI –......... DÖNEMİ

ÖĞRENCİ KABUL BELGESİ

 

 

........................... Üniversitesi, .................. Fakültesi/Enstitüsü, .................. Bölümü, ......... numaralı öğrencisi Sayın ............................................., kurumumuzla yapılan FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ ve buna dayalı olarak gerçekleştirilen Öğrenim Protokolü gereğince, .................. Akademik yılı/döneminde üniversitemiz ........................... Fakültesi, ........................... Bölümünde FARABİ öğrencisi olarak öğrenim görmeye hak kazanmıştır.

Gerekli işlemlerin tamamlanması ile, yukarda belirtilen süre içinde öğrenimine kurumumuzda devam edecektir.

 

 

Adı Soyadı     :

Unvanı :

İmza / Mühür

Tarih               :