Doküman No
DİOF.FR.0025
Yayın Tarihi
14.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

                                                         

                                                                                                                       …/…/ 20...

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

(ERASMUS KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ)

 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi  Fakülte/ /Enstitü/Yüksekokul /Meslek Yüksekokul ……….. Bölümü öğretim elemanıyım

20.. - 20..  akademik yılında hibe almaya hak kazandığım Erasmus Personel (Eğitim Alma / Ders Verme) Hareketliliği kapsamında hakkımdan feragat ediyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim.

Lütfen feragat sebebinizi belirtiniz:

 

 

 

 

                             İmza                      :

                  Ad, Soyadı           :