Doküman No
DİOF.FR.0013
Yayın Tarihi
14.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

(Akademik Değişim Programları Birimi)

                                                      

 

Mevlana Değişim Programı çerçevesinde protokol yapılması düşünülen yükseköğretim kurum/kuruluşları aşağıda listelenmiştir.

Adı geçen yükseköğretim kurumlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından tanınıp tanınmadığının tarafımıza bildirilmesi konusunda gereğini arz ederim.                                                                                                              

 

     

Yükseköğretim Kurumunun Adı Ülkesi
   
   
   
   
   

                                                       Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi    

Mevlana Değişim Programı Koordinatörü