Doküman No
DİOF.FR.0032
Yayın Tarihi
14.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

ERASMUS KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

TANINMA BELGESİ1 / Ders Karşılıkları

 

ÖĞRENCI

Adı

........

Soyadı

........

Akademik Yıl

20...-20

Dönem

Güz/Bahar

Derece

ön lisans/lisans/y.lisans/doktora

Önceden okuduğu yıl sayısı

 

Fakülte/Ens./Y.okul

.......

Bölüm

........

Gittiği Kurum Adı

........

Gittiği Ülke

........

 

Misafir Kurum

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Alınacak dersin

Alınacak dersin

Kodu

Adı

AKTS

Kodu

Adı

AKTS

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

TOPLAM

...

TOPLAM

...

(Gerektiğinde sütun sayısını arttırabilirsiniz. Lütfen gereksiz sütunları siliniz. Boyalı alan kalmamasına özen gösteriniz.)

 

Öğrencinin misafir olunan üniversitede ve kendi üniversitesinde alacağı dersler yukarıdaki listede gösterilmiştir. Başarılı olunması durumunda misafir olunan kurumda alınan derslerin karşısında gösterilen denk derslerin tam tanınması Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesince sağlanacaktır.

 

Öğrenci

 

adı soyadı

 

İmza:

 

Tarih: __ / __ / 20__

 

ONAY

 

Adı Soyadı

Unvan

Bölüm Koordinatörü

Bölüm Başkanı

Kurum Koordinatörü

İmza

 

 

 

Tarih

__ / __ / 20__

__ / __ / 20__

__ / __ / 20__

 

Yukarıda teklif edilen programın kabul edildiğini onaylıyoruz.

 

1) Öğrenim Anlaşması’nın (Learning Agreement) ayrılmaz bir parçasıdır. 2 nüsha olarak düzenlenir. 1 nüshası bölüm koordinatörüne 1 nüshası da Dış ilişkiler Ofisine teslim edilir. Ders değişikliği halinde bu form yeniden düzenlenmelidir.