Doküman No
DİOF.FR.0026
Yayın Tarihi
14.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             __/__/20__

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

(ERASMUS KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ)

 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi _______________________ Fakültesi ______________ Bölümü öğrencisiyim.

20__–20__ akademik yılında hibe almaya hak kazandığım Erasmus Öğrenci Hareketliliği (Staj / Öğrenim) kapsamında  hakkımdan feragat ediyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim.

Lütfen feragat sebebinizi belirtiniz:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

                                     İmza              :

                      Adı, Soyadı      :