Doküman No
DİOF.FR.0044
Yayın Tarihi
14.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

ERASMUS PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ

 

20     -20      AKADEMİK YILI

KATILIM BELGESİ

 

PERSONEL

Adı Soyadı

     

Bölüm

     

E-posta

     

 

GÖNDEREN KURUM

Ülke

Türkiye

University name

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Erasmus kodu

TR RIZE01

Bölüm

     

Bölüm koordinatörü

     

 

KABUL EDEN KURUM

Ülke

     

Üniversite adı

    

Erasmus kodu

     

Bölüm

     

Bölüm Koordinatörü

     

 

İşbu belge, adı geçen personelin 20   - 20   akademik yılı Erasmus Personel Eğitim alma Hareketliliği kapsamında kurumumuzda       -       tarihleri arasında çalışma yapmış olduğunu onaylamaktadır.  

 

Çalışma konusu                      :      

Çalışma Süresi                        :    (Seyahat Hariç En az 2 gün )

 

Tarih:      

 

 

İmza:

                Mühür:

    

İmzalayan yetkili