Doküman No
DİOF.FR.0029
Yayın Tarihi
14.10.2019
Revizyon Tarihi
09.05.2023
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Öğrencinin Adı ve Soyadı

 

    

 

Numarası

  

 

Fakülte/Enstitü/Yüksekokul

 

  

 

Bölümü

  

 

 

Dönemi

  

 

Gidilen Üniversitenin Adı

 

  

Bulunduğu Ülke

  

 

Açıklama

  

 

 

 

ALINAN DERSİN

.......… Üniversitesi’nde Alınan Dersler

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde Eşdeğer Sayılan Dersler

Kodu

Dersin Adı

ECTS

Kredi

Yerel

Notu

ECTS

Notu

Kodu

Dersin Adı

ECTS

Kredi

Yerel

Kredi

Notu

(100 Üzerinden)

Harf

Notu

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

UYGUNDUR

 

UYGUNDUR

 

UYGUNDUR

 

(imza)

 

(imza)

 

(imza)

 

…. / …. / 20...

 

.... / .... / 20...

 

.... / .... / 20...

 

 

Erasmus/AKTS Fakülte/Enstitü/Bölüm Koordinatörü*

 

 

Bölüm Başkanı*

 

 

............... Fakültesi Dekanı/Enstitü Müdürü

Erasmus/AKTS koordinatörlüğü ile bölüm başkanının aynı olduğu durumda tek bir imza yeterlidir.    

Ders sayısı fazla olursa kutular gerekli sayı kadar çoğaltılabilir.