Döküman No
DİOF.FR.0029
Yayın Tarihi
14.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı

:

 

Numarası

:

Fakülte/Enstitü/Yüksekokul

:

 

Bölümü

:

Gidilen Üniversitenin Adı

:

 

Dönemi

  :

Bulunduğu Ülke

:

 

 

Açıklama

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                Alınan Dersin

.......… Üniversitesi’nde Alınan Dersler

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde Eşdeğer Sayılan Dersler

Kodu

Adı

ECTS Kredi

Yerel Notu

ECTS Notu

Kodu

Adı

ETCS Kredi

Yerel Kredi

Notu

(100 üzerinden)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYGUNDUR

UYGUNDUR

UYGUNDUR

(imza)

(imza)

(imza)

…. / …. / 20...

.... / .... / 20...

.... / .... / 20...

Erasmus/AKTS

  Fakülte/Enstitü/Bölüm Koordinatörü*

Bölüm Başkanı*

............... Fakültesi Dekanı/Enstitü Müdürü

*Erasmus/AKTS koordinatörlüğü ile bölüm başkanının aynı olduğu durumda tek bir imza yeterlidir.

Ders sayısı fazla olursa kutular gerekli sayı kadar çoğaltılabilir