Doküman No
DİOF.FR.0038
Yayın Tarihi
14.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

DAVET EDEN KURUM ADI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            DAVET EDEN KURUM                                                                                                                     LOGOSU EKLE                             

 

                                                                                    

  INTIVATION LETTER

Davet Eden Kurum                                                           

Telefon

Eposta

Adresi                                                                                                                                                                     

                                                                                                                    Date: …/…/20…

 

                                                                                                                   Davet edilen personel adı

                                                                                                                   Recep Tayyip Erdogan University

                                                                                                                   Department of …........

                                                                                                                   .............…@erdogan.edu.tr

                                                                                   

It is hereby confirmed that, personelin ismi, teaching staff member of Recep Tayyip Erdogan University in Turkey, has been invited to conduct seminar on ders/seminer adı/konusu at davet eden kurum adı, ülke adı within the framework of Erasmus Staff Mobility for Teaching Program in the academic year 20…-20… between the dates başlangıç tarihi and bitiş tarihi (excluding travel days). The training will be organized in accordance with the mobility agreement attached.

 

                                                                                                        Kind regards,

 

                                                                                                      Onaylayan kişi adı
                                                                                                      Unvanı
                                                                                                      İmza ve kaşe/mühür

 

 

                                                                                                              ATTACHMENT: The mobility agreement