Doküman No
DİOF.FR.0016
Yayın Tarihi
14.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

             RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

 .........AKADEMİK YILI  ........DÖNEMİ

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI

 

ÖĞRENCİ KATILIM BELGESİ

 

 

 

       ...............................Üniversitesi,...................Fakültesi / Enstitüsü,........................Bölümü, .....................numaralı öğrencisi Sayın  ...........................,............./............öğretim yılı ............döneminde,   /    /      -     /     /      tarihleri arasında Üniversitemiz .......................Fakültesi,......................Bölümü’nde Farabi öğrencisi olarak öğrenim görmüş ve yükümlülüklerini yerine getirerek bu belgeyi almaya hak kazanmıştır.

 

 

Kurum Koordinatörü

 

İmza / Mühür           

 

 

Tarih              :     /     /