Doküman No
DİOF.FR.0021
Yayın Tarihi
14.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

.................. AKADEMİK YILI ........ DÖNEMİ

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI

ÖĞRENCİ YÜKÜMLÜLÜK SÖZLEŞMESİ

 

Bundan böyle “kurum” olarak adlandırılacak taraf 

ile bundan böyle “yararlanıcı” olarak anılacak diğer taraf

Gönderen Yükseköğretim

Kurumunun Adı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Öğrencinin

Adı Soyadı

     

Açık Adresi

RTEÜ Zihni Derin Kampüsü, Rize

 

Açık Adresi

 

     

Kurum Yetkilisinin Adı Soyadı

 

Kurumdaki Görevi

Öğretim Üyesi - Farabi Koordinatörü

 

Planlanan Öğrenim Hareketliliği Süresi

 

Gidilecek Yükseköğretim Kurumu

     

Taraflar yukarda gösterilen üniversitede; yukarda yazılı planlanan sürede değişim faaliyeti gerçekleştirilmesi üzere anlaşmanın temel parçası olan aşağıdaki şartlar ve ekler üzerinde mutabakata varmıştır.

Ekler

Ek I                         FARABİ PROTOKOLÜ

Ek II                        ÖĞRENİM PROTOKOLÜ

Ek III                      FARABİ YÖNETMELİĞİ

                                Ek IV                      FARABİ MALİ ESAS VE USULLER

                                Ek V                       FARABİ ÖĞRENCİ BEYANNAMESİ

                               Ek VI                      ÖĞRENCİ KABUL BELGESİ

                               Ek VII                     ÖĞRENCİ KATILIM BELGESİ (Değişimden Sonra)

                               Ek VIII                   ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU (Değişimden Sonra)

 

ŞARTLAR

MADDE-1- HİBENİN AMACI

1.1  Kurum, yararlanıcı öğrenciye FARABİ kapsamında yer alan öğrenci değişim faaliyetine katılımı için YÖK tarafından belirlenen miktarlarda FARABİ bursu verir.

1.2  Yararlanıcı, bursu kabul eder ve kendi sorumluluğu altında öğrenim hareketliliği faaliyetini Ek’de Öğrenim Protokol’ünde tanımlandığı şekliyle yerine getirmeyi taahhüt eder

1.3  Yararlanıcı, bu anlaşmada belirtilen şart ve hükümleri kabul ettiğini beyan eder.

1.4 Şartlarla ilgili her türlü değişiklik veya ek yazılı olarak yapılır.

MADDE-2-SÜRE

2.1 Anlaşma, yükseköğretim kurumu tarafından imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

            2.2 Öğrenci değişimi faaliyeti en erken 1 Eylül tarihinde başlar; en geç 31 Ağustos tarihinde son bulur.

MADDE -3- BURS

3.1 Burslu Farabi Değişim Programı Öğrencisi olma hakkını kazananlara, lisans öğrenimi gören öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna göre ödenmekte olan aylık burs miktarının *bir buçuk katı tutarında burs ödenir.

3.2 Nihai burs miktarı öğrencinin FARABİ öğrenim hareketliliği faaliyeti amacıyla gittiği yükseköğretim kurumunda kaldığı süre ile, değişim için belirlenen aylık burs miktarının çarpılması ile hesap edilir. Yararlanıcı değişim faaliyetinin başlama ve bitiş tarihlerini gösteren bir belge (Katılım Belgesi) sunmakla yükümlüdür.

MADDE -4- ÖDEME

4.1 **Burs miktarının %70’i aylıklar halinde öğrenciye ödenir. Geri kalan burs miktarının toplamı belirlenirken, öğrenciye verilen Katılım Belgesinde yer alan gerçekleşme süresi ve öğrencinin başarı durumu dikkate alınır. Öğrencinin geri kalan burs miktarının ödemesi yapılırken, gerçekleşme süresindeki toplam gün sayısının Farabi Değişim Programı dâhilinde normalde gerçekleşmesi gereken gün sayısına oranının, öğrencinin başarılı olduğu derslerin toplam kredisinin almakla yükümlü olduğu derslerin toplam kredisine oranıyla çarpımından çıkan oran esas alınır. Katılım Belgesindeki gerçekleşme süresinin belirlenmesinde değişimin başlangıç ve bitiş günleri de dikkate alınır. Tam aya tamamlanamayan süreler için günlük burs ödemesi yapılır. Günlük ödeme miktarı, aylık ödeme miktarının otuzda biridir.

MADDE -5-

BANKA HESABI

 

Ödemeler öğrencinin aşağıda belirtilen banka hesabına yapılır:

Banka adı ve Şubesi

Ziraat Bankası       Şb.

Hesap sahibinin adı

     

Tam hesap numarası (IBAN No)

TR .....................................................................    

                                                                                           İMZALAR

Yararlanıcı

     

 

İmza

 

Yer     : Rize

Tarih  :      /      /    

Kurum

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

 

İmza

 

Yer     : Rize

Tarih  :       /       /    

*     Farabi Değişim Programı burs oranları YÖK Kararına bağlı olarak 1.5 katına kadar arttırılabilir.(Farabi Değişim Programı Esas ve Usuller Değişik 8 inci madde, 1.3.2013 Genel Kurul Kararı)

**   YÖK’ün almış olduğu karar doğrultusunda bir eğitim öğretim dönemi; bir yarıyıl 4 (Güz), iki yarıyıl 8 (Güz/Güz+Bahar) aydır.